Lingehavenconcert 2024 afgelast

2 april 2024 | Nieuws, Programmanieuws

Met spijt in het hart kondigt het bestuur van het Lingehavenconcert aan dat de 7e editie van het evenement, gepland voor september 2024, niet door zal gaan wegens een onoverbrugbaar tekort in de begroting. De beslissing is genomen na zorgvuldige overweging van de financiële situatie, waarbij geconstateerd werd dat de gestegen productiekosten – inclusief prijsstijgingen, verhoogde veiligheidseisen en milieutechnische voorzieningen – niet opgevangen konden worden door de beschikbare sponsorinkomsten, giften en subsidies.

Het bestuur benadrukt dat deze annulering een moeilijke, maar noodzakelijke stap is om de financiële gezondheid en toekomstige levensvatbaarheid van het evenement te waarborgen. Ondanks de inspanningen om voldoende fondsen te werven, bleek het helaas onmogelijk om de kwaliteit en veiligheid van het evenement op het gewenste niveau te handhaven zonder voldoende budget.

In het licht van deze annulering gaat het bestuur zich actief beraden over de toekomst van het Lingehavenconcert. Er wordt onderzocht hoe het evenement in een mogelijke nieuwe vorm voortgezet kan worden, waarbij ook de mogelijkheid van samenwerking met andere Gorcumse stichtingen wordt overwogen. Het doel is om een duurzame strategie te ontwikkelen die het geliefde concert in de toekomst weer mogelijk maakt.

Het bestuur wil alle betrokkenen – sponsors, donateurs, vrijwilligers en concertgangers – hartelijk bedanken voor hun steun en begrip in deze uitdagende tijden. Verdere updates over de toekomst van het Lingehavenconcert zullen gedeeld worden zodra meer informatie beschikbaar is.