Algemene voorwaarden
 

Bij registratie dient u aan te geven dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Indien u zich niet houdt aan de regels, mag de organisatie u te allen tijde weigeren het evenementgedeelte van de Lingehaven te betreden.

 • Om een ieders veiligheid te waarborgen en het evenement goed te laten verlopen, dienen instructies van de organisatie, beveiliging en/of politie te allen tijde te worden opgevolgd.
 • U dient uw aanmeldformulier mee te nemen naar het evenement.
 • U dient een geldig identificatiebewijs mee te nemen naar het evenement en deze op verzoek van de beveiliging te tonen.
 • Het evenementgedeelte van de Lingehaven kunt u aanvaren tussen 19.00 en 20.00 uur. Eerder of later is het niet mogelijk om het evenementdeel van de Lingehaven te bereiken.
 • Het is verboden om met eigen geluidsinstallaties aan boord muziek aan te zetten, dus ook na afloop van het concert en bij het verlaten de Lingehaven.
 • U dient verantwoord om te gaan met alcohol.
 • U dient werkende verlichting op uw boot te hebben.
 • Uw eventuele gasten dienen vooraf aan boord aanwezig te zijn. Na 20.00 uur is het niet mogelijk meer om aan boord te stappen.
 • Om te voorkomen dat uw boot het zicht zal belemmeren van de toeschouwers op de kade mag uw boot geen opbouw hebben en/of niet hoger zijn dan 1 meter vanaf de waterlijn. De organisatie behoudt zich het recht voor om toegang tot het evenementdeel te weigeren indien dit het geval zal zijn.
 • Indien u besluit om uw boot na afloop af te meren, dan dient u er zelf voor te zorgen dat aan uw havengeldverplichtingen worden voldaan.
 • Het is verboden afval overboord te gooien dan wel op de kade achter te laten. Wat u meeneemt naar de locatie dient u ook weer mee terug te nemen.
 • Wij vertrouwen er op dat u en uw gasten zich dusdanig gedragen dat het plezier van anderen niet wordt verstoord. Wij verwachten dat u uw gasten op de hoogte stelt van onze algemene voorwaarden. 
 • De organisatie is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade die uw boot oploopt binnen het evenemententerrein. 
 • Open vuur is verboden. Op de boten of in het publiek mogen dus geen barbecues, kaarsen of vuurwerk - waaronder ‘sterretjes’ - worden aangestoken.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen om de veiligheid van een ieder te waarborgen en het evenement goed te laten verlopen.

 

Aanmelden voor een ligplaats